Zamówienie publiczne: Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 177 i 180

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-15
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-02-01 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-01-15 12:58:19
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-06 08:52:31 (aktualizacja) przez Renata Stempniak