Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 polegająca na budowie chodnika w m. Tarchały Wielkie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-08
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-03-01 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-02-08 08:39:34
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-09 10:02:54 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek