Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 polegająca na budowie chodnika w m. Tarchały Wielkie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-12
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-01-30 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-01-12 11:24:18
Ostatnia zmiana w dniu 2018-01-30 12:38:39 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek