Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 308 w zakresie chodnika w miejscowości Racot oraz w miejscowości Katarzynin

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-16
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-05-11 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-04-16 08:20:34
Ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 08:59:11 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska