Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Wronki – Piotrowo – Czarnków – Ujście na odcinku od km 71+396 do km 72+270 w m. Brzeźno

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-07-21
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-08-06 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-08-10 21:15:51
Ostatnia zmiana w dniu 2015-08-18 13:31:44 (aktualizacja) przez Renata Stempniak