Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi nr 242 wraz z budową kładki dla pieszych w m. Łobżenica od km 18+370 do km 18+620

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-09-15
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-10-01 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2015-09-15 11:26:10
Ostatnia zmiana w dniu 2015-10-02 14:15:12 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak