Zamówienie publiczne: Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 311 Kawczyn – Czempiń od km 1+499 do km 1+789 długość 0+290km, w m. Jasień

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-04-23
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-05-09 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2019-04-23 07:45:59
Ostatnia zmiana w dniu 2019-06-25 08:42:04 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska