Zamówienie publiczne: Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Działyń od km 95+760 do km 95+950

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-08-16
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2017-09-07 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Jagielicz
Data publikacji: 2017-08-16 11:15:24
Ostatnia zmiana w dniu 2017-10-05 10:02:01 (aktualizacja) przez Joanna Jagielicz