Zamówienie publiczne: Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 w m. Bielsko

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-02
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2018-02-16 10:00:00

Opis zamówienia

Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 w m. Bielsko zlokalizowana jest na odcinku o długości 0,45 km

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2018-02-02 09:14:09
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-27 12:06:59 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak