Zamówienie publiczne: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-02-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-03-07 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-02-27 13:29:12
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-11 10:39:59 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek