Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji dla: Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk – Gołańcz - Morakowo na odcinku Wyrzysk – Osiek nad Notecią

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-06-17
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-06-26 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-08-10 18:43:41
Ostatnia zmiana w dniu 2015-09-08 08:11:37 (aktualizacja) przez Renata Stempniak