Zamówienie publiczne: Oczyszczanie urządzeń podczyszczających na terenie RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-10-05
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2015-10-13 11:00:00

Opis zamówienia

Oczyszczanie urządzeń podczyszczających na terenie RDW Złotów. Kod CPV zamówienia:            90.64.00.00-5.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2015-10-05 14:45:39
Ostatnia zmiana w dniu 2015-11-19 10:57:14 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska