Zamówienie publiczne: Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Koninie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-13
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2018-03-22 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2018-03-13 12:47:15
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-30 13:47:48 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak