Zamówienie publiczne: Obsługa i utrzymanie trzech przepraw międzybrzegowych z napędem górnolinowym osób, zwierząt, ładunków, pojazdów mechanicznych i konnych w porze dziennej: Część I: przez rzekę Wartę m. Zatom Stary, Cześć II: przez rzekę Wartę w m. Chojno, Część III: przez rzekę Noteć w m. Ciszkowo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-03-07 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-02-19 09:46:57
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-21 13:51:03 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek