Zamówienie publiczne: NASADZENIE DRZEW W PASIE DROGOWYM DRÓG WOJEWÓDZKICH NA OBSZARZE DZIAŁANIA RDW NOWY TOMYŚL

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-09-19
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2017-09-27 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2017-09-19 09:53:06
Ostatnia zmiana w dniu 2017-10-18 07:48:21 (aktualizacja) przez Artur Ginter