Zamówienie publiczne: Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich przy zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej modyfikowanej i grysów na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole – DW Nr 263, Nr 270, Nr 473

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-03-25
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2019-04-09 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Radosław
Data publikacji: 2019-03-25 10:04:32
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-29 14:22:57 (aktualizacja) przez Radosław