Zamówienie publiczne: Naprawa izolacji mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 181 w miejscowości Chełst

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-10
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-05-08 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-04-10 09:28:15
Ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 10:39:13 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska