Zamówienie publiczne: Naprawa istniejącego chodnika w m. Dolany w ciągu drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążeń – Golina

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-10-09
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2015-10-26 10:00:00

Opis zamówienia

Naprawa istniejącego chodnika w m. Dolany w ciągu drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążeń – Golina na długości ok. 850,0 m

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2015-10-09 14:45:44
Ostatnia zmiana w dniu 2015-11-13 14:44:35 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak