Zamówienie publiczne: Instalacja wentylacji mechanicznej i ciepła technologicznego dla istniejącego budynku szkoły – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-22
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-03-10 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-02-22 13:12:20
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-06 14:03:30 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek