Zamówienie publiczne: Dostawa słupków prowadzących U-1a dla RDW Czarnków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-04-11
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2017-04-19 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2017-04-11 12:32:24
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-30 14:02:48 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko