Zamówienie publiczne: Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-29
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2017-04-10 11:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2017-03-29 13:38:38
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-24 11:37:11 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska