Zamówienie publiczne: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych z transportem do OD Racot i OD Zaniemyśl w roku 2016

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-15
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2016-04-26 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2016-04-15 14:25:23
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-31 14:56:41 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska