Zamówienie publiczne: Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z chodnikiem do przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434 (obwodnica Kórnika) z drogą nr 2472P Radzewice – Kórnik

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-09-03
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-09-18 10:00:00

Opis zamówienia

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z chodnikiem do przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434 (obwodnica Kórnika) z drogą           nr 2472P Radzewice – Kórnik

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2015-09-03 07:54:50
Ostatnia zmiana w dniu 2015-10-08 09:10:51 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek