Zamówienie publiczne: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 relacji Karpicko-Barłożnia Wolsztyńska od km 25+970,00 do km 29+664,74

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-09-07
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-10-01 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-09-07 10:14:34
Ostatnia zmiana w dniu 2018-11-06 12:18:53 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek