Zamówienie publiczne: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 434 Gostyń – Kunowo etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-04-29
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-05-14 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2019-04-29 11:55:22
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-29 12:11:05 (aktualizacja) przez Renata Stempniak