Zamówienie publiczne: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182, ul. Chrobrego w m. Wronki.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-04-03
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-04-19 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-04-03 13:26:10
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-19 13:34:13 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek