Zamówienie publiczne: Bieżąca konserwacja nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 182 w m. Międzychód – ul. 17 Stycznia

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-03-13 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-02-19 11:11:29
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-04 14:30:58 (aktualizacja) przez Renata Stempniak