ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zakup i dostawa słupków do znaków

Data ogłoszenia: 2020-06-02
Termin składania ofert: do 2020-06-10 09:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU słupki do znaków, 2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ słupki do znaków , 2020r

WZÓR UMOWY słupki do znaków, 2020r.

Formularze w wersji edytowalnej 5

Zbiorcze zestawienie ofert

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT słupki do znaków, 2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA o WYBORZE słupki do znaków, 2020r.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?