ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych znajdujących się w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez WZDW w Poznaniu

Data ogłoszenia: 2020-04-02
Termin składania ofert: do 2020-04-14 12:00:00
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie nr 528291-N-2020 0

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ porz.mosty 0

IPU porz.mosty 0

materiały porz.mosty 0

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

modyfikacja SIWZ porz.mosty

RDW Nowy Tomyśl zestawienie obiektów v1

RDW Ostrów Wlkp. zestawienie obiektów v1

RDW Szamotuły zestawienie obiektów v1

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert 28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wyniki 6cz

ONO 3cz

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?