ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Usługi związane z przeglądami okresowymi i naprawami samochodów ciężarowych marki Mercedes – Benz Unimog U-300

Data ogłoszenia: 2020-04-10
Termin składania ofert: do 2020-04-20 12:00:00
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Załączniki do SIWZ edytowalne

IPU

Koszty przeglądów

Koszty przeglądów - edytowalny

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedź na pytania z dnia 16.04.20

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?