ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Kopanki – Porażyn Dworzec obejmująca budowę ścieżki rowerowej

Data ogłoszenia: 2020-04-07
Termin składania ofert: do 2020-04-22 12:00:00
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ DW307

Istotne postanowienia umowy

TER

SST.ZIP

Dokumentacja

WZORY PROTOKOLY.ZIP

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja ONO

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?