ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa oraz linią kolejową nr 281 Oleśnica – Chojnice w m. Gniezno

Data ogłoszenia: 2020-03-23
Termin składania ofert: do 2020-04-09 12:00:00
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie nr 525816-N-2020

ogłoszenie nr 540054535-N-2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

IPU dw260 II

materiały dw260 1

materiały dw260 2

SIWZ dw260 II

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

modyfikacja SIWZ 260

TER popr

Odpowiedzi dw 260

Odpowiedzi na pytania 06.04.20

Zał. do odp. z 06.04.20 - dokumentacja geologiczna

Zał. do odp. z 06.04.20 - zatwierdzenie TOR

D-07.01.01

materiały pomocnicze

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert dw 260

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO Gniezno

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie OZU 510097233-N-2020

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?