ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Wielowieś, polegająca na budowie chodnika – etap I

Data ogłoszenia: 2020-04-01
Termin składania ofert: do 2020-04-17 12:00:00
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Załączniki do SIWZ w wersji word

IPU

WZORY PROTOKOLY.ZIP

materiały

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?