ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca - Dąbie w m. Babiak - etap II

Data ogłoszenia: 2020-04-01
Termin składania ofert: do 2020-04-17 12:00:00
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie nr 528283-N-2020

ogłoszenie nr 540064060-N-2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ Babiak

IPU Babiak

materiały_Babiak

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedzi dw 263 Babiak

modyfikacja siwz

materiały uzup 263

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie dw 263

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja ONO

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie nr 510096215-N-2020

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?