ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 184 - budowa chodnika w miejscowości Szczepankowo

Data ogłoszenia: 2020-03-30
Termin składania ofert: do 2020-04-15 12:00:00
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 540058354-N-2020 18

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Materiały

IPU

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedzi 02.04.20

Odpowiedź na pytania z 10.04.20

Załącznik do odp. z 10.04.20- SST

Załącznik do odp. z 10.0.4.20 - TER

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie dw 184

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 184 Szczepankowo

Inne informacje

WZORY PROTOKOLY 209.ZIP

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?