ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz studzienek ściekowych wraz z przykanalikami na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Data ogłoszenia: 2020-04-30
Termin składania ofert: do 2020-05-11 09:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU studzienki, 2020r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ studzienki , 2020r

WZÓR UMOWY studzienki, 2020 r.

FORMULARZE w wersji edytowalnej 1

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

ODPOWIEDZI studzienki, 2020r

Zbiorcze zestawienie ofert

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT studzienki, 2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA o WYBORZE studzienki, 2020 r.

Informacja o zawartej umowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA studzienki 2020r.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?