ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie

Data ogłoszenia: 2020-04-06
Termin składania ofert: do 2020-04-15 10:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu (4)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ - oczyszczanie pasa drogowego 1

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 135

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (6)

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (5)

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?