ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Czarnkowie 2020

Data ogłoszenia: 2020-09-11
Termin składania ofert: do 2020-09-21 09:00:03
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?