ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

DOSTAWA MASY ASFALTOWEJ NA ZIMNO DO OBWODU DROGOWEGO W ZANIEMYŚLU

Data ogłoszenia: 2020-04-03
Termin składania ofert: do 2020-04-16 10:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?