ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Dostawa emulsji asfaltowej dla RDW Czarnków

Data ogłoszenia: 2020-04-20
Termin składania ofert: do 2020-04-28 09:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ZP400 ogłoszenie o zamówieniu dostawa emulsji

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

S I W Z dostawa emulsji

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert emulsja asfaltowa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze oferty emulsja

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?