ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp.

Data ogłoszenia: 2020-08-19
Termin składania ofert: do 2020-08-27 09:45:00
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie_o_zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Siwz_oczyszczanie

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedź_na_pytania

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze_zestawienie_ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wynik_informacja

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?