ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wykonanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole, ul. Toruńska 200 oraz pomieszczeń w m. Sompolno, ul.11 Listopada 56 wraz z utrzymaniem czystości wokół w/w budynków.

Data ogłoszenia: 2020-12-22
Termin składania ofert: do 2020-12-22 10:00:20
Prowadzący postępowanie: RDW Koło

Pliki do pobrania

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?