ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 w m. Damasławek, ul. Wągrowiecka (odcinek od ul. Boisko do terenu kolejowego) w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją – etap I

Data ogłoszenia: 2020-12-30
Termin składania ofert: do 2021-01-19 09:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu - ścieżka rowerowa Damasławek

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

TOM II Wzór umowy Damasławek

TOM III SST Damasławek

TOM III Dokumentacja Techniczna Damasławek

TOM III TER Damasławek

TOM IV protokoły Damasławek

TOM I SIWZ Damasławek

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Damasławek

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Damasławek

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?