ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku m. Połajewko – m. Połajewo od km 62+810 do km 64+780 (strona prawa) ETAP I - od km 62+810 do km 63+813

Data ogłoszenia: 2020-12-28
Termin składania ofert: do 2021-01-12 11:45:00
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Tom I FORMULARZE EDYTOWALNE

Tom II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Tom III DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Tom III DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Tom III DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Tom III DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Tom III DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Tom III DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Tom IV Załączniki do SIWZ: wzory protokołów odbioru i odbioru ostatecznego robót wraz z rozliczeniem rzeczowo-finansowym oraz

Tom III DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedź na pytanie

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert ścieżka Połajewko - Połajewo etap I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?