ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Dostawa masy na zimno w ilości 50 MG wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Gnieźnie, Wągrowcu i Murowanej Goślinie

Data ogłoszenia: 2020-12-23
Termin składania ofert: do 2021-01-18 09:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa masy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ - dostawa masy

Wzór umowy - dostawa masy

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?