ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem odpadów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działnia RDW Gniezno

Data ogłoszenia: 2020-12-23
Termin składania ofert: do 2021-01-13 09:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu - zbieranie odpadów

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wzór umowy - zbieranie odpadów

SIWZ - zbieranie odpadów

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert - zbieranie śmieci

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zbieranie odpadów

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?