ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec-Turek-Kalisz na odcinku od m. Feliksów do m. Prażuchy Nowe

Data ogłoszenia: 2020-12-23
Termin składania ofert: do 2021-01-15 10:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Koło

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

treść pytania wraz z odpowiedziami

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert

Inne informacje

Opis, rysunki, PR, TER

SST

wzory protokołów

IPU

formularze edytowalne

zmiana terminu składania ofert

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?