ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Czyszczenie separatorów, piaskowników oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp.

Data ogłoszenia: 2020-12-22
Termin składania ofert: do 2021-01-11 09:45:00
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie_o_zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze_zestawienie_ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wynik_informacja

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?