ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz studzienek sciekowych wraz z przykanalikami na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Data ogłoszenia: 2020-12-21
Termin składania ofert: do 2021-01-11 09:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ - oczyszczanie studzienek

Wzór umowy - oczyszczanie studzienek

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert - studzienki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - studzienki

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?