ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administracyjnych RDW w Ostrowie Wlkp.i OD w Gizałkach w 2021 r.

Data ogłoszenia: 2020-12-07
Termin składania ofert: do 2020-12-15 10:45:00
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.

Pliki do pobrania

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze_zestawienie_ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wynik_informacja

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia

Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?